Сам себе

Расписка о получении задатка

Расписка о получении задатка пишется продавцом от руки и отдаётся покупателю. Тот её  хранит до окончания сделки купли-продажи квартиры и окончательных расчётов.

 

Скачать образец расписки о получении задатка

 

Розписка

 

Я,  (Прізвище Ім'я По-батькові продавця) ,

(паспорт серії __ №_______, виданий (Дата і місце видачі),

зареєстрований за адресою адреса реєстрації )

даним засвідчую, що (Прізвище Ім'я По-батькові покупця)

передав мені, а я прийняв від нього грошову суму у розмірі ______(    прописом    ) гривень __ копійок, видача якої передбачена п.3.1 Попереднього договору від (Дата попереднього договору) 2010 р.

 

 

_______________                      _________________         __________________

Дата                                          Підпис                              /Прізвище І.Б./