Сам себе

Заявление Продавца, что он не пребывал в браке

Если на момент покупки квартиры жены у продавца не было, ПРОДАВЕЦ пишет заявление во время задатка, и аналогичное заявление во время основной сделки.

 

Скачать образец заявления Продавца и Покупателя

 

 

З а я в а   П Р О Д А В Ц Я

 

Я,  І в а н о в   І в а н   І в а н о в и ч, СТОРОНА 1 за Попереднім договором стосовно наступного продажу квартири № 155 (сто пятдесят п’ять) в будинку №7 (сім) по вул.__________ в місті Києві, стверджую, що на день укладання Інвестиційного договору, виплати повної вартості квартири та отримання Свідоцтва про право власності на вищевказану квартиру в шлюбі не перебував та не перебуваю до цього часу, ні з ким не проживав однією сім’єю без укладання шлюбу та пе проживаю до цього часу.

Одночасно підтверджую, що вказана квартира не є об’єктом спільної власності та перебуває в моїй особистій приватній власності; будь-яких прав щодо квартири в інших осіб, в тому числі за договорами найму, немає.

Зміст ст..ст. 64,65,74 Сімейного кодексу України мені роз’яснено.

 

Дата  __________________                                        

Підпис____________________________________________ (Підпис і ПІБ)           

 

Особу заявника встановлено за паспортом серії  _________, виданим _________________________. Справжність підписа заявника перевірено.

Факт, викладений в заяві, підтверджується відсутністю в паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

 

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

                                                                                                                    ПІБ нотаріуса

  

А  ПОКУПАТЕЛЬ пишет заявление, что ознакомлен с содержанием заявления Продавца:

 

 

З а я в а   П О К У П Ц Я

 

 

Я,  П е т р о в   П е т р о   П е т р о в и ч , СТОРОНА 2  за Попереднім договором стосовно наступної купівлі  квартири № 155 (сто пятдесят п’ять) в будинку №7 (сім) по вул.Ревуцького в місті Києві, стверджую, що зі змістом  заяви   І в а н о в а   І в а н   І в а н о в и ч а  від ___________ (дата Попереднього договору, або Договору купівлі-продажу) ознайомлений.

 

Дата  __________________                                       

Підпис____________________________________________ (Підпис і ПІБ)      

 

Скачать образец заявления Продавца и Покупателя